Logopeda

W naszej klinice dzieci konsultuje i prowadzi zajęcia mgr Patrycja Maziejuk.  Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania, pomoc doświadczonej specjalistki oraz miłą, serdeczną atmosferę – zapraszamy!

Czym jest

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna polega przede wszystkim na podejmowaniu odpowiednich działań, które mają na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych, w których skład wchodzą wady wymowy i inne zaburzenia mowy.

Kiedy należy zgłosić się

do logopedy?

W klinice VilaMed na Wilanowie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na diagnozę, konsultację oraz terapię logopedyczną:

W trakcie terapii wad wymowy dziecko uczy się prawidłowej realizacji głosek, których  nie potrafi wymówić lub czyni to w nieprawidłowy sposób .

Terapia zaburzeń mowy prowadzona jest u dzieci, u których mowa z różnych przyczyn nie rozwija się prawidłowo.

Logopeda

Co wchodzi w skład terapii logopedycznej?

 

 • Diagnostyka rozwoju mowy
 • Wspomaganie opóźnionego rozwoju mowy
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego
 • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • Terapia nieprawidłowej realizacji głosek; 
 • Zajęcia stymulujące naukę czytania i pisania
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji
 • Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Terapia pedagogiczna i terapia ręki

w Vilamed na Wilanowie

Terapia pedagogiczna

to indywidualnie dopasowywane metody do pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej jak również trudności rozwojowe utrudniające poznawanie świata. Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne…

W terapii pedagogicznej oddziaływania wzbogacone są pracą nad motywacją uczniów, umiejętnością radzenia sobie z własnymi emocjami, wykorzystywaniem różnych metod uczenia się. Zajęcia te mają na celu stymulację rozwoju poznawczego oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone są z uwzględnieniem specjalnie dobranych ćwiczeń do indywidualnych potrzeb dziecka.

Dla kogo przeznaczona jest terapia pedagogiczna ?

 

 • dla dyslektyków;
 • dla dysortografików;
 • dla dysgrafików;
 • dla dzieci niesamodzielnych;
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego;
 • dla mniej sprawnych manualnie;
 • dla tych, którzy mają problemy z nauką;
 • dla dzieci z problemami koncentracji uwagi;
 • dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
 •  

Cele zajęć z terapii pedagogicznej to między innymi :

 • usprawnianie deficytów percepcyjno – motorycznych;
 • rozwijanie samodzielności;
 • budowanie wiary we własne siły;
 • podniesienie efektywności uczenia się;
 • wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania (czytanie, pisanie, zapamiętywanie, kształtowanie wyobraźni przestrzennej i inne …);
 • kształtowanie umiejętności;
 • usprawnienie zdolności koncentracji

Terapia ręki

jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. W zależności od występujących zaburzeń terapia opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

 

 • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
 • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
 • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
 • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
 • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).

Rejestracja

Nasza klinika rejestruje pacjentów poprzez formularz, oraz pod numerami telefonów:

Godziny pracy kliniki

Poniedziałek – Piątek 8.00 – 22:00
Sobota 9.00 – 15.00