Trening Umiejętności Społecznych TUS

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Odbywają się w grupach po 6-8 osób.
Liczba godzin: 60min x 12 spotkań.
Nabór do grupy jest poprzedzony spotkaniem wstępnym z rodzicem dziecka.
Wiek w poszczególnych grupach: 5-6lat, 7-9 lat, 10-14lat, licealiści

TUS jest dla Twojego dziecka, jeżeli:

• ma trudności w grupie rówieśniczej
• trudno mu nawiązywać relacje
• zdarzają mu się zachowania nieakceptowane społecznie (np. w szkole)
• często reaguje emocjonalne (łatwo wybucha, krzyczy)
• przejawia trudności w adaptacji
• ma niską samoocenę

TUS to także świetna forma pracy dla:

• dzieci z zespołem Aspergera
• dzieci z autyzmem wysoko funkcjonującym,
• dzieci z ADHD
• dzieci nieśmiałych, wycofujących się, reagujących lękiem
• dla każdego dziecka zachowującego się nieadekwatnie w sytuacjach społecznych.

Na czym polega TUS?

Jak sama nazwa wskazuje jest to trening umiejętności społecznych, których można nauczyć się podczas pracy w małej, przyjaznej grupie pod opieką specjalisty.
Nasze grupy prowadzone są przez dwóch psychologów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, Malwinę Purchałę i Annę Kopyść. Obecność dwóch specjalistów pozwala na większą efektywność pracy i poświęcenie dużej uwagi wobec uczestników programu.

Co ćwiczymy ?

• Umiejętności zawierania znajomości i utrzymywania relacji
• Słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie
• Inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowania na krytykę, wyrażanie krytyki
• Radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów.
• Rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami,
• Dzieci i młodzież biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych ćwiczą również jak radzić sobie z problemami przeżywanymi na co dzień, jak reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, ponosić naturalne konsekwencje swoich czynów, czekać na swoją kolej, słuchać polecenia do końca.

Za pomocą jakich narzędzi uczymy się na zajęciach?

● Burza mózgów
● Karty pracy
● Krąg
● Rundka
● Psychozabawy
● Zabawy ruchowe
● Odgrywanie scenek- elementy dramy
● Elementy muzykoterapii
● Elementy socjoterapii
● Bajkoterapia

Więcej o TUS:

Jest to metoda pracy oparta jest na założeniach teoretycznych i praktycznych Treningu Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a

Głównymi celami programu są:
• Poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
• Zwiększenie zakresu umiejętności behawioralnych (wykonawczych);
• Jakościowa zmiana doświadczeń, przeżyć – redukcja napięcia, uzyskanie lepszej samooceny w sytuacjach społecznych.
• Wspieranie rozwoju emocjonalnego, rozwiązywanie bieżących problemów.
• Radzenie sobie z emocjami, rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia własnych i cudzych emocji.
• Wypracowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami stresującymi.
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
• Rozwijanie umiejętności społecznych.
• Wypracowane zachowań społecznie akceptowanych.
• Rozwijanie umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikowania się z ludźmi.
• Usprawnianie rozwoju emocjonalnego i społecznego.