dr Tomasz Floriańczyk

Lekarz z 20-letnim doświadczeniem klinicznym, specjalista w zakresie kardiologii dziecięcej i pediatrii. Wieloletni pracownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr Tomasz Floriańczyk

Lekarz z 20-letnim doświadczeniem klinicznym, specjalista w zakresie kardiologii dziecięcej i pediatrii.

Wieloletni pracownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci i młodzieży z wrodzonymi wadami serca, zaburzeniami rytmu serca, chorobami zapalnymi układu krążenia oraz nadciśnieniem tętniczym. Wykonuje i interpretuje badania echokardiograficzne (USG serca), badania EKG, badania holterowskie, badania ABPM oraz testy wysiłkowe.

Obszary działalności

Doświadczenie

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę pt: Ocena ciśnienia tętniczego i czynności lewej komory serca u dzieci po operacyjnej korekcji zwężenia cieśni aorty”

W roku 2017 wybrany do zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na lata 2017-2019.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Stowarzyszenia Europejskich Kardiologów Dziecięcych oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Tomasz Floriańczyk - ZnanyLekarz.pl