Sonia Sherzai

Ma doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych, zmagającymi się z obniżonym nastrojem, problemami w relacjach, samotnością, depresją, OCD, nerwicą, PTSD, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, traumą, problemami osobowości.

Sonia Sherzai

Ma doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych, zmagającymi się z obniżonym nastrojem, problemami w relacjach, samotnością, depresją, OCD, nerwicą, PTSD, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, traumą, problemami osobowości.

Ponadto dysponuję doświadczeniem w obszarach motywacji (osobistej i tego jak motywować innych), skutecznej komunikacji (z partnerem, rodziną i współpracownikami), radzenia sobie ze stresem, wyznaczania i realizacji celów. Jest ambitną, wysoko zmotywowaną osobą, znającą
niestandardowe języki. Pracuje w języku polskim, perskim i angielskim.
Jej głównym obszarem zainteresowań jest aplikacja wiedzy psychologicznej w indywidualnej pracy z ludźmi oraz rozwój osobisty.

Obszary działalności

Doświadczenie

Jest absolwentką psychologii na USWPS w Warszawie. Już w trakcie studiów
odbywała różne praktyki i warsztaty, które wzbogacały jej doświadczenia w pracy
psychologa m.in praktyki na Oddziale Klinicznym Psychiatrii w SPDSK Warszawa, podczas których odbyła szkolenia z psychoterapii poznawczo–behawioralnej
(CBT) i interwencji kryzysowej.