Małgorzata Maciorowska

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W 1981 ukończył studia na II wydziale lekarskim. Posiada specjalizacje z zakresu chirurgii dziecięcej II stopnia, z urologii dziecięcej i urologii II stopnia.

Lek. Małgorzata Maciorowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z kardiologii odbywała w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym i Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, z którym jest związana do chwili obecnej.

Zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną: wykonywaniem badań echokardiograficznych, prób wysiłkowych, analizą badań holterowskich. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Obszary działalności

Doświadczenie

Warszawski Uniwerystet Medyczny
Studia doktoranckie w Wojskowym Instytucie Medycznym