Katarzyna Czady-Jurszewicz

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Studia ukończyła w 1997 roku. Bezpośrednio po zakończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę w Klinice Endokrynologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie i pracuje tam do chwili obecnej. W 2006 roku zdobyła specjalizację w dziedzinie pediatrii, a w 2010 w dziedzinie endokrynologii.

Katarzyna Czady-Jurszewicz

Doktor Katarzyna Czady-Jurszewicz jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizacja główna

endokrynolog

Obszary działalności

Doświadczenie

Posiada specjalizację  z zakresu chorób wewnętrznych i endokrynologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych SPCSK przy ul. Wołoskiej w Warszawie, a także w pracy z pacjentami ambulatoryjnymi.

Do jej głównych zainteresowań i leczonych chorób należą m.in.:

Stale poszerza swoją wiedzę w krajowych i międzynarodowych konferencjach i kursach z zakresu endokrynologii, diabetologii i chorób wewnętrznych, a także diagnostyki ultrasonograficznej.

Miłośniczka zdrowego stylu życia i książek, zwłaszcza o tematyce psychologicznej.