Joanna Heidtman

Specjalizuje się w doradztwie dla osób dorosłych w okresach zmian i trudności, wsparciu w rozwiązywaniu problemów relacyjnych oraz związanych z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. Pracuje jako doradca, coach i wykładowca akademicki.

Joanna Heidtman

dr Joanna Heidtman – ukończyła psychologię oraz socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.

Specjalizuje się w doradztwie dla osób dorosłych w okresach zmian i trudności, wsparciu w rozwiązywaniu problemów relacyjnych oraz związanych z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. Pracuje jako doradca, coach i wykładowca akademicki. Jest w trakcie szkolenia certyfikującego w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej organizowany przez Gabinet Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas konsultacji psychologicznych koncentruje się na trudnościach klientów w relacjach, komunikacji, radzeniu sobie ze stresem i emocjami. Prowadzi także sesje dla osób, które poszukują pomocy psychologa w trudnych sytuacjach, zmianach i kiedy dotychczasowe strategie radzenia sobie z trudnościami przestają być skuteczne.

Specjalizacja główna

Psycholog

Obszary działalności

Doświadczenie

Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadziła badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Obecnie współzarządzająca w firmie doradczej Heidtman & Piasecki. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego. Wykładowca na Uniw. SWPS oraz MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, przywództwa i dynamiki grup i efektywności osobistej. Współpracuje z Fund. Marka Kamińskiego oraz Akademią Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Prowadzi indywidualne sesje doradcze w zakresie psychologii, wykłady, warsztaty z liderami. Projektuje i realizuje programy rozwoju liderów oraz prowadzi sesje coachingowe dla osób chcących realizować indywidualne cele rozwojowe. Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez Erickson College International, licencję Insights Discovery™, certyfikat doradcy zespołów uczenia się metodą “Action Learning” i ukończenia podstaw Racjonalnej Terapii Zachowań.

Książki: “W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi”, “Procesy grupowe – perspektywa socjologiczna”, „Sensotwórczość – 7 sposobów tworzenia wartości w zespole i organizacji ”.