lek. med. Jerzy Małysz

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie;Klinika Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

lek. med. Jerzy Małysz

Akademia Medyczna w Warszawie

Obszary działalności

Doświadczenie

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, Klinika Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej