Grzegorz Sawicki

Ukończona Akademia Medyczna w Warszawie.

Grzegorz Sawicki

Ukończona Akademia Medyczna w Warszawie.

Specjalizacja główna

ortopeda – traumatolog

Stopnie

II stopień specjalizacji ortopeda- traumatolog

Obszary działalności

Doświadczenie

– Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu,
– SPSK im. A. Grucy Otwock
– CMKP Warszawa.
Obecnie zastępca Ordynatora, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, SPZOZ Szpital Czerniakowski Warszawa.