Anna Kopyść

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga dzieciom i młodzieży w wieku powyżej 10 lat oraz dorosłym. Prowadzi grupy wsparcia dla młodzieży w wieku 13-18 lat oraz grupowe szkolenia z umiejętności miękkich i kompetencji kluczowych dla firm lub innych instytucji. W pracy korzysta z nurtu terapii schematu i technik behawioralno-poznawczych.

Anna Kopyść

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga dzieciom i młodzieży w wieku powyżej 10 lat oraz dorosłym.

Prowadzi grupy wsparcia dla młodzieży w wieku 13-18 lat oraz grupowe szkolenia z umiejętności miękkich i kompetencji kluczowych dla firm lub innych instytucji. W  pracy korzysta z nurtu terapii schematu i technik behawioralno-poznawczych.

Specjalizacja główna

Psycholog

Obszary działalności