Category: Psycholog

  • Home
  • Kategorie
  • Psycholog

Karolina Stelmaszek

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Stale podnosi swoje kwalifikacje odbywając liczne staże oraz uczestnicząc w szkoleniach i kursach psychiatrycznych poszerzając wiedzę w zakresie m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych i psychogeriatrii.
Czytaj całość

Sonia Sherzai

Ma doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych, zmagającymi się z obniżonym nastrojem, problemami w relacjach, samotnością, depresją, OCD, nerwicą, PTSD, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, traumą, problemami osobowości.
Czytaj całość

Anna Kopyść

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga dzieciom i młodzieży w wieku powyżej 10 lat oraz dorosłym. Prowadzi grupy wsparcia dla młodzieży w wieku 13-18 lat oraz grupowe szkolenia z umiejętności miękkich i kompetencji kluczowych dla firm lub innych instytucji. W pracy korzysta z nurtu terapii schematu i technik behawioralno-poznawczych.
Czytaj całość

Joanna Heidtman

Specjalizuje się w doradztwie dla osób dorosłych w okresach zmian i trudności, wsparciu w rozwiązywaniu problemów relacyjnych oraz związanych z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. Pracuje jako doradca, coach i wykładowca akademicki.
Czytaj całość